PLANUOJU IMTI PASKOLĄ IR PRADĖTI VERSLĄ, KUR IR KOKIOMIS LENGVATOMIS GALIU PASINAUDOTI GAUNANT PASKOLĄ?

Finansavimas Atsakė: Viktorija Jonušaitė 2012-09-10
Viktorija Jonušaitė
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Projektų valdymo skyriaus vadybininkė
Pirmiausia ką galėtume rekomenduoti – tai INVEGOS garantija. Dažnai verslininkai ar įmonės kreipdamiesi į banką ar kitą kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdama už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Antra, nuo 2009 metų INVEGA smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, paėmusioms paskolas verslui pradėti ar plėsti, kompensuoja dalį sumokėtų palūkanų. Šiuo metu palūkanos kompensuojamos keliais atvejais:
1) jeigu už paskolos grąžinimą ar lizingo sutarties įvykdymą yra suteikta INVEGA garantija,
2) jeigu paskola imama iš Verslumo skatinimo fondo,
3) imant paskolas iš kredito įstaigų ar lizingo bendrovių investicijoms į gamybinę ir jai prilygintą įrangą ir įrengimus finansuoti. Tokiu atveju verslininkai savo investicijas turėtų atlikti iki 2013 m. kovo 1 d.

Pirmuoju atveju kompensuojama 50 proc. paskolų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų. Didžiausia palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama dalinė palūkanų kompensacija, yra 10 procentų metinių palūkanų. Kompensuojamos tiek investicinių, tiek apyvartinių paskolų palūkanos.

Antruoju atveju kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų. Didžiausia palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama dalinė palūkanų kompensacija, yra 9,49 procento metinių palūkanų. Šiuo atveju paskolų palūkanų kompensavimas nepriklauso nuo to, ar už smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų paskolas buvo suteikta INVEGOS garantija, ar ne, be to, kompensuojamos tiek investicinių, tiek apyvartinių paskolų palūkanos.

Trečiuoju atveju INVEGOS garantija nebūtina, yra kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų, tačiau tokia galimybe gali pasinaudoti įmonės, kurios nuo 2012 m. kovo 1 dienos iki 2013 m. kovo 1 d. ėmė ar ims investicines paskolas iš kredito įstaigų ar lizingo bendrovių. Investicijos turi būti skirtos gamybinei ir jai prilygintai įrangai ar įrengimams.

Trečia mūsų rekomendacija būtų INVEGOS administruojamos lengvatinės paskolos. Šiuo metu smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai gali gauti atitinkamose kredito įstaigose paskolas palankesnėmis nei yra rinkoje sąlygomis iš INVEGOS fondo ir Verslumo skatinimo fondo. Beje, šios paskolos taip pat derinamos su daliniu paskolų palūkanų kompensavimu. Daugiau apie šias priemones informacijos galima rasti mūsų svetainėje www.invega.lt.  

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai