PARAMA ŠILTNAMIŲ STATYBAI IR ĮRANGAI ĮSIGYTI

Finansavimas Atsakė: Erika Viltrakienė 2017-07-21
Persikėlėme gyventi į kaimą, kuriame yra apie 0,75 ha žemės sklypas (žemės ūkio paskirties). Ar yra kokia galimybė gauti paramą šiltnamių statybai ir įrangai įsigyti? Norime auginti daržoves pardavimui. Nuo ko reikėtų pradėti?
Erika Viltrakienė
Nacionalinė mokėjimo agentūra Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorė
Daržovių auginimui gali būti teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Pagal šią veiklos sritį šiltnamių statyba ir žemės ūkio įrangos įsigijimas gali būti priskiriami prie tinkamų finansuoti išlaidų.

Pareiškėjų tinkamumo reikalavimai, jų įsipareigojimai, tinkamų investicijų sąrašai, galimas paramos dydis ir kitos sąlygos paramai gauti yra nustatyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-346, kurias galite rasti ir su jomis su susipažinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nma.lt.

Kilus daugiau klausimų, informacijos galite teirautis bendruoju informacijos teikimo telefonu 8 5 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841, taip pat galite atvykti pas mus adresu Blindžių g. 17,08111 Vilnius.
Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai