PREKYBA ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Finansavimas Atsakė: Inga Beiliūnienė 2019-03-27
Norėčiau pradėti verslą su žemės ūkio technika, traktoriais. Gal įmanoma gauti kokią paramą pradžiai, nes aš pats gyvenu užsienyje ir norėčiau pradėti verslą Lietuvoje.
Jeigu ketinate prekiauti žemės ūkio technika ir jums trūksta lėšų, siūlome pasinaudoti „Invegos“ administruojamomis lengvatinėmis paskolomis pagal priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo” . Šia finansine priemone siekiama padėti fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą (įmonės iki 1 metų), teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir nemokamas konsultacijas. Verslumo skatinimo paskolos yra skirtos investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti. Kredito unijų konsorciumui, kurios išduoda šias paskolas, atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).

Ką Jums reikia daryti?

1. Užpildyti verslo plano formą, kurią kartu su paraiška paskolai gauti reikės pateikti kredito unijai (išsirinkite artimiausią kredito uniją, kuri yra konsorciume).
2. Jei Jums reikės pagalbos užpildant verslo planą, yra teikiamos nemokamos individualios konsultacijos dėl verslo plano parengimo ir įgyvendinimo.
3. Kai turėsite verslo planą, aptarsite su kredito unija visas finansavimo sąlygas (paskolos terminas, įkeičiamas turtas ir pan.).
4. Jei Jums truks įkeičiamo turto, kredito unija galės kreiptis į INVEGĄ individualios garantijos už Jūsų išduodamą paskolą.
5. Įkursite įmonę (jei jos dar nesate įkūrę), tai reikia padaryti, kai jau žinosite sprendimą dėl finansavimo, prieš pasirašant finansavimo sutartį.
6. Pasirašysite finansavimo sutartį.

Atkreipiame dėmesį!

Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kredito unijos narys privalo:
1. Sumokėti vienkartinį negrąžinamą stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato kredito unijos valdyba. Kredito unijų praktikoje taikomas stojamojo mokesčio dydis yra nuo 0 iki 100 eurų. Dėl stojamojo mokesčio dydžio kreiptis į kredito uniją, kurios nariu planuojate tapti.
2. Turėti kredito unijoje ne mažesnio, negu Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kredito unijos įstatų nuostatos reikalauja, dydžio pagrindinį pajų. Pagal įstatymo nuostatas mažiausias pajinio įnašo už pagrindinį pajų dydis negali būti mažesnis kaip 30 eurų, tačiau kredito unija įstatuose gali nusimatyti kitą sumą. Pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik narystei kredito unijoje pasibaigus.

Kredito unijos taiko papildomus pajinius įnašus, susijusius su kredito suma. Papildomo pajinio įnašo dydį nustato kredito unijos valdyba individualiai, atsižvelgdama į paskolos riziką, jos užtikrinimo priemones ir kt. bei siekdama užtikrinti ir nepažeisti kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų. Papildomo pajinio įnašo dydis praktikoje svyruoja nuo 0 iki 20 proc. kredito sumos. Pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus. Grąžinimo procedūra vykdoma pagal Kredito unijų įstatymo 14 skyriaus nuostatas.

Be to, yra taikoma papildoma paskata Verslumo skatinimo paskolų 2014-2020 gavėjams – darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų kompensavimas.
Gavę finansinės priemonės paskolą galite pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ (SVP), kuria bus siekiama padėti įsitvirtinti rinkoje finansinės priemonės paskolų gavėjams. SVP – darbo užmokesčio išlaidų kompensacija priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“ paskolų gavėjams, už pagal darbo sutartį įdarbintus darbuotojus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai