INVESTICIJŲ IR PARAMOS PAIEŠKA

Finansavimas Atsakė: Inga Beiliūnienė 2019-01-15
Turiu svajonę - savo sodyboje Vilniaus rajone įkurti patį geriausią specializuotą pramogų ir poilsio centrą. Kadangi savų investicijų toli gražu negana, jau seniai domiuosi galimybe gauti paramą iš ES. Tačiau turizmo finansavimui ES finansuoja max 50 % projekto išlaidų.
Noriu pasiteirauti:
1. Ar apskritai realu surasti investitorių iš išorės, norinčių investuoti į tokį lėtai atsiperkantį NT projektą?
2. Ar yra galimybė investicijas iš išorės derinti kartu su ES parama, kai 50% finansuoja ES, 50% kiti investuotojai arba dalimis su projekto savininku?
3. Kur galėčiau smulkiau pasikonsultuoti projekto vystymo galimybėmis, etapais bei investuotojų paieškos klausimais?

Jei norite savo sodyboje kurti verslą ir pasinaudoti ES investicijomis nekilnojamojo turto plėtrai, pirmiausiai Jums reikėtų pagrįsti (verslo plane), kad gaunamos lėšos bus naudojamos verslo plėtrai, o ne asmeniniams poreikiams.
Norėdami įgyvendinti savo verslo planą Jums aktualios gali būti šios INVEGA teikiamos priemonės:

Ko-investicinis fondas
Kaip veikia?

Ko-investicinis fondas kartu su privačiais investuotojais investuoja į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Investicijos atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.
Privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.
Daugiau informacijos apie šią priemonę rasite: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/ko-investicinis-fondas/

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas skirtas finansuoti diversifikuotą (pajamų gavimą iš skirtingų šaltinių) bendrų investicijų su verslo angelais ir kitais privačiais investuotojais portfelį, investuojant nuo parengiamojo iki plėtros etapo.
Daugiau informacijos apie šią priemonę rasite: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/bendrai-su-verslo-angelais-investuojantis-fondas/

Pasidalytos rizikos paskolos

Priemonė „Pasidalytos rizikos paskolos“ (toliau – PRP) padeda sumažinti verslo subjektų finansavimo kainą. Lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, skatina skolinimą rizikingesniems projektams, verslo vykdymą ir plėtojimą.
PRP priemonė pagrįsta skolinimo principu. Šiai finansinei priemonei įgyvendinti naudojamos PRP priemonei skirtos lėšos ir PRP priemonės valdytojo privačios lėšos pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją, pagal kurią, teikiant finansavimą, PRP priemonės valdytojas prie 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalies, skirtos iš PRP priemonės lėšų, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. PRP priemonės sąlygomis ir galimybėmis galite pasidomėti šiose kredito įstaigose:
AB Šiaulių bankas
AB bankas Swedbank

Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/paskolos/pasidalytos-rizikos-paskolos/

Atviras kreditų fondas 2

Lengvatinės paskolos iš Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) sudaro palankias sąlygas gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti, ypač pirmuose plėtros etapuose. Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į kredito įstaigą, su kuria sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl lengvatinių paskolų teikimo. Šiuo metu lengvatines AKF2 paskolas teikia AB bankas „Citadele“ ir UAB Medicinos bankas. UAB „Medicinos bankas“ teikia ir lizingo sandorių paslaugas.
Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/paskolos/atviras-kreditu-fondas-2/

Klausimais dėl verslo tipo jums galėtų padėti „Versli Lietuva“ konsultantai. Pirminę informaciją apie mokesčius, įmonių valdymo skirtumus, o taip pat „Versli Lietuva“ kontaktus rasite https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai