AR ĮMANOMA GAUTI PARAMĄ LOGISTIKOS ĮMONEI?

Finansavimas Atsakė: Inga Beiliūnienė 2018-10-07
Ar yra galimybė gauti paramą naujai įsteigtai logistikos įmonei? Paramą būtų skirta plėtimuisi, t.y. papildomam transportui įsigyti, plėstis.
Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 numatyta, kad valstybės pagalba (de minimis) negali būti skiriama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, kai įmones pagrindinė veikla yra krovinių vežimas, pervežimas keliais. Tačiau valstybės finansinė parama, teikiama per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), gali būti taikoma tuomet, jei įmonė, vykdanti krovinių pervežimo keliais paslaugas, imtų lengvatinę paskolą ar garantiją kitai veiklai: investicijoms į patalpas, įrangą ar pan., apyvartinėms lėšoms kurui pirkti, autoserviso išlaidoms padengti ir t. t.

Įmonės, veiklą įregistravusios ne ilgiau kaip 1 metus, gali gauti lengvatinę paskolą iki 25 000 Eur pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo” ir nemokamas konsultacijas verslo plano parengimo klausimais. Svarbu paminėti, kad kartu su šia lengvatine paskola, įmonė taip pat gali gauti INVEGA garantiją iki 80 proc. bei, panaudojus paskolos lėšas, pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ ir gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už pagal darbo sutartį įdarbintus darbuotojus nuo 50 iki 75 proc.

Įmonės, veiklą vykdančios ilgiau kaip 1 metus, gali gauti lengvatinį kreditą iki 4 mln. eurų pagal finansines priemones „Atviras kreditų fonas 2“ ir „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“, o taip pat garantijas šioms paskoloms iki 80 proc. ir palūkanų kompensavimą iki 95 proc.

Susidomėjus konkrečiomis priemonėmis įmonė ar verslininkas turėtų kreiptis:
paskolos iki 25 000 eurų – į bet kurią kredito uniją iš sąrašo http://invega.lt/wp-content/uploads/KU-kontaktai2018_Invegai.docx
paskolos iki 600 000 eurų – į AB banką „Citadele“ ir UAB Medicinos banką
paskolos iki 4 mln. eurų – į AB Šiaulių banką ir AB banką Swedbank
garantijos – kredito įstaiga kreipiasi į INVEGĄ
palūkanų kompensavimas – kredito gavėjas kreipiasi į INVEGĄ.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai