AR ĮMANOMA GAUTI PARAMĄ TRANSPORTUI?

Finansavimas Atsakė: Inga Beiliūnienė 2018-11-30
Ar įmanoma gauti valstybės paramą žmogui vykdančiam individualią veiklą, keleivių pervežimui skirto transporto įsigyjimui, atnaujinimui?
Taip, tokiai veiklai finansavimą gauti galite. Fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statusą pagal SVV įstatymą, veiklą įregistravę ne ilgiau kaip 1 metus, gali gauti lengvatinę paskolą iki 25 000 Eur pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo” ir nemokamas konsultacijas verslo plano parengimo klausimais. Svarbu paminėti, kad kartu su šia lengvatine paskola, SVV  taip pat gali gauti INVEGA garantiją iki 80 proc. bei, panaudojus paskolos lėšas, pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ ir gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už pagal darbo sutartį įdarbintus darbuotojus nuo 50 iki 75 proc.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, veiklą vykdantys ilgiau kaip 1 metus, gali gauti lengvatinį kreditą iki 4 mln. eurų pagal finansines priemones „Atviras kreditų fonas 2“ ir „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“, o taip pat garantijas šioms paskoloms iki 80 proc. ir palūkanų kompensavimą iki 95 proc.

Susidomėjus konkrečiomis priemonėmis įmonė ar verslininkas turėtų kreiptis:
paskolos iki 25 000 eurų – į bet kurią kredito uniją iš sąrašo http://invega.lt/wp-content/uploads/KU-kontaktai2018_Invegai.docx
paskolos iki 600 000 eurų – į AB banką „Citadele“ ir UAB Medicinos banką
paskolos iki 4 mln. eurų – į AB Šiaulių banką ir AB banką Swedbank
garantijos – kredito įstaiga kreipiasi į INVEGĄ
palūkanų kompensavimas – kredito gavėjas, t.y. verslininkas, kreipiasi į INVEGĄ.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai