AR GALIMA GAUTI NEGRĄŽINTINĄ ES PARAMĄ KAVINEI?

Finansavimas Atsakė: Inga Beiliūnienė 2013-06-17
Ar galima gauti ES parama kavinei? Kalbu ne tik apie ne Invegos paskolą, o paramą kuri duotu pinigus ir nereiktų grąžinti?
Šių metų pradžioje pradėta įgyvendinti jaunimo užimtumą skatinanti priemonė „Parama pirmajam darbui". Projekto tikslas - padidinti jaunimo užimtumą ir padėti jaunuoliams įgyti praktinio darbo patirties. Darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį, turi galimybę kreiptis į priemonės valdytoją INVEGA dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo, pateikdamas būtinus paramai gauti dokumentus. Darbo užmokesčio, kuris tokiam darbuotojui apskaičiuotas ne anksčiau nei nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., dalis (t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) kompensuojama kas kalendorinį ketvirtį. Daugiau informacijos ir reikalingus dokumentus galima rasti

Darbdaviui pageidaujant (pateikus paraišką INVEGAI), kompensuojama pirmą kartą įsidarbinusio ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusio jauno asmens nuo 16 iki 29 metų atlyginimo dalis (ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį). Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, o darbuotojo darbo užmokesčio dalis darbdaviui kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui" lėšų. Priemone gali pasinaudoti visi privatieji ar viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, pirmą kartą įdarbinę darbinės patirties neturintį asmenį.

Kaip negražintina valstybės parama, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai taip pat gali pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu. Pasinaudojus priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ numatytomis galimybėmis, INVEGA tiek garantuotoms, tiek ir negarantuotoms paskoloms kompensuoja iki 50 proc. palūkanų, o paskoloms) iš Verslumo skatinimo fondo – net 95 proc. palūkanų.

Daugiau informacijos apie galimybes pradėti ar plėsti verslą, smulkiajam ir vidutiniam verslui siūlomas priemones taip pat galite rasti www.invega.lt.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai