INVEGA – finansavimo galimybės ir parama verslo pradžiai ir plėtrai. Čia rasti informaciją apie smulkiajam ir vidutiniam verslui siūlomas priemones - lengvatines paskolas, garantijas, dalinį palūkanų kompensavimą, taip pat galimybę susigrąžinti dalį darbuotojų darbo užmokesčio.
2014-10-06 16:48:17
Jeigu norite susirasti IT partnerius, dizainerius ir kitus. Renginys skirtas verslo plėtotojams, web dizaineriams ir kita.
2012-08-28 11:45:29
KMTP tikslas - po vienu stogu suburti Klaipėdos miesto ir Vakarų regiono sėkmingos plėtros entuziastus, progresyvaus mąstymo, inovacinių idėjų kupinus studentus, diplomantus, verslininkus, norinčius tapti šio krašto ateities kūrėjais, generuojančiais naujoves ir galimybes jas taikyti versle.
2012-03-14 16:32:22
Mokslo parkas – tai valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui forma. Tai sukurta palanki verslui infrastruktūra, kurioje yra teikiamos paslaugos jaunoms, savo veiklą pradedančioms, įmonėms. Čia sudaromos sąlygos joms sustiprėti ir išsilaikyti rinkoje.
2011-12-02 11:35:29
ŠMTP skatina įmonių inovacinį proveržį, sudarydamas sąlygas konsultuotis teisės, finansų, vadybos, pardavimų, rinkodaros ir kitais smulkiam bei vidutiniams verslui naudingais klausimais.
2011-12-01 15:12:02
MTP „TECHNOPOLIS“ rengia ir įgyvendina projektus, skirtus inovacijų kultūros stiprinimui, jaunimo kūrybiškumo ir verslumo ugdymui, verslo inovacinės aplinkos ir žinių sklaidos terpės gerinimui.
2011-12-01 15:12:54
"Verslo angelų“ tinklai – tai privačios ir biudžetinės organizacijos, kurios veikia kaip tarpininkai tarp „verslo angelų“ ir verslininkų. Šių tinklų pagrindinė funkcija yra sukurti bendradarbiavimą tarp „verslo angelų“ ir verslininkų, ieškančių finansavimo galimybių.
2011-12-02 11:40:43
Teorinė medžiaga ir simuliacinis verslo žaidimas, skirtas tarptautinės prekybos įgūdžiams lavinti.
2011-12-01 14:50:45
Profesionalios paslaugas investuotojams ir Lietuvos valstybei, skatinant Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, investicinį patrauklumą ir šalies žinomumą pasaulyje.
2011-12-01 14:50:25
© 2011 - 2015 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai