Individuali garantija verslo sėkmei
Verslo parama 2011/01/13 - 2014/12/31 Nemokamai!
KIEK: garantuojamas pirmos paskolos dalies grąžinimas kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūly…
Plačiau
Verslo pradžios krepšeliai „Startup Nitro“
Verslumas 2014/01/27 - 2014/12/31
Krepšeliai dalijami visiems, pradėjusiems arba norintiems pradėti inovatyvų verslą (vietinės ar tarptautinės rinkos, turintį didelį potencialą augti ir grindžiamą aukštosiomis technologijomis). Krepše…
Plačiau
Pirmųjų verslo metų krepšeliai
Verslo parama 2014/01/30 - 2014/12/31 Nemokamai!
Pirmųjų verslo metų krepšeliai KAM: dalijami žmonėms iki 30 metų, norintiems pradėti tradicinį verslą. Krepšelio turėtojas, įsteigęs įmonę per 6 mėn. nuo krepšelio gavimo, gali gauti 50 val. ko…
Plačiau
Lengvatinės paskolos ir kredito linijos iš Atviro kreditų fondo (AKF)
Verslo parama 2014/01/30 - 2014/12/31 Nemokamai!
Lengvatinės paskolos ir kredito linijos iš Atviro kreditų fondo (AKF) KAM: verslo plėtrai – tiek apyvartai, tiek naujoms investicijoms. KIEK: vienam kreditui iš AKF gali būti skirta iki 1,5 …
Plačiau
Pasidalytos rizikos paskolos
Verslo parama 2014/01/30 - 2014/12/31 Nemokamai!
Pasidalytos rizikos paskolos KIEK: teikiamos iki 16,5 mln. litų paskolos. KAS GALI KREIPTIS: SVV subjektas. KAIP VEIKIA: teikiant tokią paskolą, bankai turi prisidėti bent 50 proc. savo lėšų. Jei…
Plačiau
Portfelinės garantijos
Verslo parama 2014/03/13 - 2014/12/31
KIEK: garantuojama 80 proc. paskolos sumos ir taip sumažinamos SVV subjektams kliūtys gauti finansavimą, kai trūksta užstato. KAS GALI KREIPTIS: SVV subjektas. KAIP VEIKIA: garantuotų paskolų gavėja…
Plačiau
Dalinis palūkanų kompensavimas
Verslo parama 2014/03/13 - 2014/12/31 Nemokamai!
KIEK: paskoloms iš VSF – net 95 proc. palūkanų. INVEGOS garantuotoms ar negarantuotoms paskoloms kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų. KAS GALI KREIPTIS: SVV subjektai, gavę paskolą su …
Plačiau
Dalyvavimas maisto kokybės schemose
Verslo parama 2014/03/13 - 2014/12/31 Nemokamai!
REMIAMOS VEIKLOS: kokybiškų žemės ūkio produktų sertifikavimas ir kontrolė, įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio produktų gamybą išlaidos, metiniai įnašai už dalyvavimą nacionalinėje maisto kokybės sche…
Plačiau
AIESEC verslo plėtros programa
Mokymai 2014/09/01 - 2016/09/30 2500
Dažnai įmonės vykdydamos plėtrą į užsienį susiduria su rinkos neišmanymo, kultūrinių skirtumų bei kalbos barjerais. Mūsų programa padeda šią problemą spręsti. Jauni specialistai iš įvairių pasaulio ša…
Plačiau