Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „INOPATENTAS“

Verslo parama / Business funding 2017/07/17 - 2020/11/30 Nemokamas

Turinys:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „INOPATENTAS“.

Finansavimo tikslas.

Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Finansuojamos veiklos:
Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu;
Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 041 010 Eur (trijų milijonų keturiasdešimt vieno tūkstančio dešimties eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal Aprašą numatoma skelbti tris kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį ir antrąjį kvietimus teikti paraiškas numatoma skirti po 912 303 Eur (devynis šimtus dvylika tūkstančių tris šimtus tris eurus), pagal trečiąjį – iki 1 216 404 Eur (vieno milijono dviejų šimtų šešiolikos tūkstančių keturių šimtų keturių eurų).

Kam?
Juridiniams asmenims

Kada?
2017-07-17 - 2020-11-30

Kaina:
Nemokamas

Daugiau informacijos:
http://www.mita.lt/lt/inovacijos/intelektine-nuosavybe/kvietimai
http://www.mita.lt/lt/infografikai/238-inopatentas

© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai