Renkamos paraiškos verslo plėtrai pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“

Verslo parama / Business funding 2018/08/01 - 2018/09/28 Nemokamas

Turinys:

Pagal šią veiklą remiamas ne žemės ūkio veiklos (veiklų) vystymas, įgyvendinant šiuos veiklos tikslus – veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur, o finansuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Suteikiamos paramos dydis bus skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir pagal planuojamas sukurti naujas darbo vietas.

Daugiau informacijos: https://bit.ly/2MsyTL8

Kam?
Paramos gavėjais galės tapti privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus.

Vieta
Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai skyriai

Kada?
2018-08-01 - 2018-09-28

Kaina:
Nemokamas

© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai