Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Verslumas / Entrepreneurship 2017/04/10 - 2017/06/09 Nemokamas

Turinys:

Finansuojamos veiklos

Investicijos, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
investicijos, kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
investicijos, kuriomis remiamas sužvejotų žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas;
investicijos, susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;
investicijos, susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu;
investicijos, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Tinkamas pareiškėjas

Paramos gali kreiptis labai maža, maža ar vidutinė įmonė, užsiimanti arba planuojanti užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paramos dydis

Didžiausia galima paramos suma projektui – 1 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas

Paramos intensyvumas gali siekti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kam?
Labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, užsiimančioms arba planuojančioms užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu

Kada?
2017-04-10 - 2017-06-09

Kaina:
Nemokamas

Registracija:
https://goo.gl/w7TJRd

Daugiau informacijos:
https://goo.gl/w7TJRd

© 2011 - 2015 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai